Culinaire positie Vlaanderen

De culinaire positie van Vlaanderen is internationaal onvoldoende gekend. We merken op dat zowel de internationale pers als de chefs uit Vlaanderen telkens verschillende uiteenzettingen geven als de Vlaamse eet-, drink- en tafelcultuur dient omschreven te worden. Er is dan ook duidelijk nood aan één referentiekader zodat onze Vlaamse eetcultuur een sterker karakter krijgt. We streven naar een duidelijke ‘positionering’ die ons onderscheidt van andere culinaire bestemmingen.

Deze tekst beschrijft onze ambitie als culinaire bestemming die Vlaanderen internationaal wenst uit te stralen. Het is dus meer dan een historische beschrijving van onze eetcultuur. De positioneringstekst wordt gedragen door de ruime culinaire sector in Vlaanderen, en zal door de Flanders Food Faculty als netwerkorganisatie gepromoot worden als hét referentiekader om de Vlaamse eet-, drink-, en tafelcultuur internationaal te promoten.

Vlaams Culinair Manifest
Contact
Sofie Van Den Bossche
Coördinator Flanders For Foodies